CÔNG TY TNHH TÚ LÂM (CHIẾU CÓI TATAMI)

Địa chỉ: 1/23/34 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 024.6292.5580 - Hotline: 0975.501.810

Emailchieucoitatami@gmail.com

Websitewww.chieucoitatami.com

Facebookwww.fb.com/chieucoitatamixuatnhat