Lọc Theo

Chiếu cói Tatami xuất Nhật

Tấm Tatami dày 6cm

Tấm Tatami lát sàn, độ dày 6cm. Mặt tấm được đan bằng những sợi cói Tatami tự nhiện, phần giữa là lớp đệm mỏng và dưới cùng đế cứng.

Tấm Tatami lát sàn Nhật Bản dày 6cm

Rất tiếc về sự bất tiện này.

Tìm kiếm lại những gì bạn đang tìm